Hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem biurowym - Mierzyn

Projekt Wykonawczy / 2017r. / Pow. użytkowa 1149,17m2

Obiekt zaprojektowano jako halę o konstrukcji stalowej, niepodpiwniczoną, posadowioną bezpośrednio, jednokondygnacyjną, jednonawową. Na elementy nośne składają się ramy sztywne o słupach z profili HEA300 oraz HEB300, rygle z kolei zaprojektowano z profili IPE550. Rama sąsiadująca z budynkiem biurowym, znajdującym się poza zakresem opracowania, zoptymalizowano do profili HEA200 (słupy) i IPE360 (rygle). Konstrukcję ściany szczytowej stanowi rama o węzłach przegubowych. Pokrycie dachowe wiaty opiera się na zimnogiętych płatwiach zetowych oraz, w pasmach świetlików, na układzie płatwi i wymianów gorącowalcowanych wykonanych z profili IPE180.

Przy ścianie podłużnej hali przewidziano ponadto wiatę o konstrukcji stalowej oraz murowane pomieszczenie dostaw, do którego prowadzi żelbetowa rampa przeładunowa.

Wewnątrz hali zaprojektowana została antresola o konstrukcji żelbetowo-murowej, dostęp na którą odbywa się poprzez schody stalowe dwubiegowe oraz platformę towarową. Pod antresolą znajdują się chłodnie oraz mroźnie.

Architektura: TUES pracownia architektury Krzysztof Słomiany, Daniel Strzeszewski s.c.