Baza postojowo-cumownicza dla jednostek lodołamaczy - Szczecin

Projekt Wykonawczy / 2020r. / Pow. użytkowa 753,30m2

Hala dwunawowa z częścią socjalno-biurową, należąca do zespołu budynków projektowanych na potrzeby bazy postojowo-cumowniczej dla jednostek lodołamaczy w Szczecinie.

Część biurowo-socjalna zaprojektowana została w technologii tradycyjnej, z murowanymi ścianami, żelbetowym stropem międzykondygnacyjnym oraz stropodachem z prefabrykowanych płyt kanałowych. Dodatkowo konieczne było przewidzenie układu podciągów usztywniających strop międzykondygncyjny na potrzeby projektowanego podcienia.

Część halowa została zaprojektowana jako układ stalowych ram o podparciu przegubowym oraz sztywnych węzłach słup-rygiel. Ponadto zaprojektowano szkieletową podkonstrukcję ściany dzielącej nawę, ramy ścian szczytowych, podkonstrukcje attyk, płatwie zetowe z profili zimnogiętych oraz układ stężeń.

Cały obiekt posadowiono pośrednio na ruszcie z oczepów żelbetowych wieńczących układ żelbetowych pali wierconych o średnicy 500mm.

 

Architektura: i.GO DESIGN projektowanie architektoniczne Iga Gontarz